Behandelingen

In de Proctos Kliniek worden aandoeningen van de anus en endeldarm behandeld. Uitgebreide  informatie per aandoening vindt u onder aandoeningen

Back to top

Waar vinden de behandelingen plaats?

De behandelingen met plaatselijke verdoving worden in de Proctos Kliniek in Bilthoven verricht. De behandelingen met narcose bij de Van Linschoten Specialisten. Indien meerdaagse opname nodig is, wordt u overgebracht naar het Zorghotel Villa Hoefstaete in Bosch en Duin.

Ook bestaat de mogelijkheid om tegen betaling de nacht voor de operatie of aansluitend aan uw opname in het Zorghotel te verblijven. 

Hieronder volgt een overzicht van de behandelingen. Vaak zijn worden behandelingen gecombineerd of is het nodig om meer dan één behandeling uit te voeren. Dit zal uw arts met u bespreken. Wij vragen uw begrip voor ontbrekende informatie want wij zijn nog bezig om deze pagina uit te breiden.

Back to top

Behandeling voor aambeien

 1. Sclerotherapie (inspuiten van aambeien onder de huid)
 2. Verwijderen huidflapje met plaatselijke verdoving
 3. Rubberbandligatie (afbinden van aambeien in de endeldarm)
 4. Hemorroidopexie (chirurgisch afbinden van aambeien)
 5. Hemorroidectomie (chirurgisch verwijderen van aambeien)
Back to top

Behandeling voor een anale fissuur

 1. Pijnstillers (in zalfvorm en/of tabletten)
 2. Diltiazem of ISDN zalf (om inwendige kringspier te ontspannen en doorbloeding te verbeteren)
 3. Bekkenfysiotherapie (om de bekkenbodemspier beter te leren ontspannen tijdens het ontlasten)
 4. Botuline toxine injecties (indien de fissuur niet overgaat met de bovenbeschreven behandelingen)
 5. Laterale interne sfincterotomie (doornemen van de inwendige kringspier): deze behandeling wordt zelden uitgevoerd i.v.m. verhoogde kans op passieve incontinentie.
Back to top

Behandeling voor een peri-anale abces en een fistel

 1. Drainage van het abces (openleggen van het abces)
 2. Fistulotomie (openleggen van de fistel)
 3. Plaatsen van een seton (indien er een steeds terugkerend abces is en de fistel te hoog loopt om door te kunnen nemen i.v.m. te grote kans op incontinentie)
 4. LIFT procedure (de fistelgang wordt afgebonden)
 5. Verschuivingsplastiek (de opening van de fistel in de endeldarm wordt met een plastiek gesloten)
 6. PRP (opvullen van de fistel met bewerkte bloedplaatjes)
Back to top

Behandeling voor obstructieve defecatie (rectocele, enterocele)

 1. Dieet advies
 2. Medicijnen om de ontlasting beter te binden
 3. Mucosopexie (inkorten van het endeldarmslijmvlies als dit uitgerekt is)
 4. Bekkenfysiotherapie
 5. Achterwandplastiek van de vagina (indien er een belangrijke verzakking is van de achterwand en de klachten niet overgaan met niet chirurgische behandelingen)
 6. Rectopexie (operatie via de buik; wij verwijzen onze patienten naar het Meander Medisch Centrum indien deze operatie naar onze mening de enige oplossing is).
Back to top

Behandeling voor ongewild verlies van ontlasting

 1. Dieet advies
 2. Medicijnen om de ontlasting beter te binden
 3. Mucosopexie (inkorten van het endeldarmslijmvlies als dit uitgerekt is)
 4. Bekkenfysiotherapie
 5. Sfincterplastiek (chirurgisch herstel van de sluitspier als deze beschadigd is)
 6. TRANS (zie verder)
 7. Sacrale neuromodulatie (via de zenuwwortels in het heiligbeen worden die van belang zijn om de ontlasting niet te verliezen gestimuleerd). Klik hier voor verdere uitleg over sacrale neuromodulatie.
 8. Darmspoeling
Back to top

Behandeling voor rectovaginale fistel

 1. Setonplaatsing (tijdelijk)
 2. LIFT procedure (de fistelgang wordt afgebonden)
 3. Chirurgisch herstellen van de fistel: primair of met Martiusplastiek
Back to top

Behandeling voor een anusstenose (vernauwing van de anus)

 1. Darmspoelen
 2. Anusplastiek
Back to top

TRANS

De TRANS-therapie maakt gebruik van een klein draagbaar apparaatje, een medische neuromodulator.  Via een geleidingsdraad en huidelektroden geeft het apparaatje kleine elektrische signalen af aan een zenuw bij de enkel. Deze zenuw, de nervus tibialis, geeft vervolgens de signalen door aan zenuwen in het onderste deel van het ruggenmerg.  Deze zenuwen zijn  verantwoordelijk voor het  aansturen van de blaas en endeldarm.

Het is gebleken dat door middel van een bepaalde vorm van elektrische prikkels, bij veel mensen de darmen positief reageren.  Dit kan een gunstig effect hebben op darm- of blaasproblemen.

Wanneer komt u in aanmerking voor TRANS therapie 

 • U heeft voortdurend behoefte om naar het toilet te moeten gaan om ontlasting te hebben.
 • U verliest ontlasting zonder dat u dat merkt.
 • Uw darmen legen zich niet helemaal. 

Voorafgaande aan de behandeling

U krijgt een uitnodiging van uw behandelend arts voor de TRANS behandeling.

Voor de registratie van de effecten van de behandeling op uw probleem wordt u gevraagd minimaal 3 weken een Continentie dagboekje bij te houden en een Kwaliteit van leven vragenlijst in te vullen.

Om dezelfde reden wordt er ook een anorectaal functie onderzoek, zie patiënten informatie over de ARFO, gedaan.

Uitvoering en de behandeling

Tijdens een gecombineerde afspraak met het ARFO onderzoek, wordt het apparaatje op de voor u juiste waarden ingesteld en krijgt u instructies.

De behandeling kunt u zelf thuis uitvoeren. Dit  duurt 30 minuten;  het beste is om dit dagelijks op een rustig moment bijvoorbeeld  ’s avonds, uit te voeren.

Daarna

De eerste behandel periode zal zes weken zijn. Dan volgt er een evaluatie met een continentie dagboekje en een kwaliteit van leven vragenlijst.  Na 12 weken behandelen wordt er weer een ARFO onderzoek gedaan en wordt u opnieuw gevraagd de vragenlijsten in te vullen.  Het effect en het  vervolg van de behandeling  wordt beoordeeld door de arts en samen met u besproken.

De TRANS-therapie is pijnloos en zonder bijwerkingen.

Vergoeding

Op dit moment wordt de behandeling (nog) niet door alle verzekeraars vergoed. Als de behandeling succesvol blijkt kunnen patiënten een eigen TRANS apparaat kopen. Het bedrag ligt tussen de 60 en 130 euro. U kunt altijd informeren bij uw eigen zorgverzekeraar of de TRANS therapie vergoed wordt. Er wordt veel onderzoek gedaan met zeer goede resultaten. Wellicht wordt in de toekomst de TRANS als therapie voor fecale incontinentie door alle zorgverzekeraars vergoed.

Back to top