Richelle Felt-Bersma

Maag Darm Lever arts, Richelle Felt

Richelle Felt-Bersma werkt sinds februari 2014 twee halve dagen in de maand als MDL-arts bij de Proctos Kliniek naast haar werk in het VUMC in Amsterdam. Na haar studie volegde zij haar opleiding tot MDL-arts aan het VUMC in Amsterdam. In 1989 promoveerde zij op het proefschrift "Clinical relevance of anorectal function investigations". Zij is gespeciliseerd in functionele klachten van het maag-darmkanaal zoals ongewild verlies van ontlasting (fecale incontinentie) en verstopping. Zij is erg actief op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en heeft al vele publicaties op haar naam. Zij is mede verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het anorectaal functie onderzoek binnen de Proctos Kliniek. Tevens initieert zij en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek dat binnen de Proctos Kliniek wordt uitgevoerd.