Haarnestcyste of sinus pilonidalis? Maak een afspraak voor ons gespecialiseerd spreekuur.

7 Feb 2020

Gespecialiseerd spreekuur voor haarnestcyste (sinus pilonidalis)

De Proctos Kliniek opent per 1 februari 2020 een gespecialiseerd spreekuur voor patiënten met een haarnestcyste.

We hebben een gespecialiseerd team waarbinnen een chirurg, een dermatoloog, een doktersassistente voor de wondzorg en een diëtiste ingezet kunnen worden. Het spreekuur is ook voor patiënten bij wie de klachten blijven bestaan ondanks een behandeling.

Wat is een haarnestcyste of sinus pilonidalis?

Een haarnestcyste of sinus pilonidalis is een met haar gevulde holte in de bilspleet. Deze holte onder de huid heeft een verbinding door de huid heen naar buiten. Deze verbinding is te zien als een klein gaatje of een kleine intrekking in de huid.

De aandoening komt meer voor bij behaarde mensen (dus meer bij mannen) en mensen die een zittend beroep/hobby uitvoeren.

 

Welke klachten kunnen wijzen op een haarnestcyste of sinus pilonidalis?

 Er zitten één of meer gaatjes in de huid van de bilspleet

 Er kan vocht of bloed uitkomen die vlekken op het ondergoed maken

 Er kan een zwelling in de bilspleet zitten die pijnlijk is bij zitten en bukken

 Er kan een ontsteking ontstaan, waardoor een abces (ophoping van pus)

Hoe ontstaat een haarnestcyste of sinus pilonidalis?

Hoe het ontstaat is niet duidelijk. Waarschijnlijk begint de aandoening met het ingroeien van een haar. Vervolgens ontstaat een holte (cyste) vol met haartjes omdat ze nergens heen kunnen. Daarin kan dan gemakkelijk een ontsteking ontstaan, waardoor een abces (ophoping van pus) kan optreden. Als na afvoer van de pus de ontsteking tot rust komt, dan kan er een opening overblijven.

De aandoening openbaart zich meestal tussen 20 en 40 jaar. Vaak zien we het bij jonge mannen tussen de 20-40 jaar met een zittend beroep of hobby.

Wanneer is het verstandig om een afspraak bij ons te maken?

Een haarnestcyste of sinus pilonidalis is niet gevaarlijk. Als u geen klachten heeft, hoeft u niet behandeld te worden. Als u wel klachten heeft, is het verstandig om eerst naar de huisarts te gaan. Deze kan beoordelen of het nodig is om bij ons een afspraak te maken.

Welke behandelingen worden er voor een haarnestcyste of sinus pilonidalis in de Proctos Kliniek gedaan?

Als er sprake is van een ontsteking zonder abces kan de haarnestcyste of sinus pilonidalis met antibiotica worden behandeld. Indien er een abces is, moet deze chirurgisch worden ontlast (opengemaakt).

Indien er geen ontsteking (meer is) en er nog wel klachten bestaan, of de ontsteking steeds weer terugkomt kan worden besloten tot een operatie. In de Proctos Kliniek wordt meestal gekozen voor ‘pit picking’. Dit is een minimaal ingrijpende methode die steeds vaker gebruikt wordt en goede resultaten heeft. Indien pit picking niet mogelijk is, kan worden besloten tot chirurgische verwijdering (excisie) van de hele sinus. De wond wordt zodanig dicht gehecht dat deze naast de bilspleet komt te liggen. In enkele gevallen is het nodig om de wond met een huidplastiek te bedekken (Karadykis plastiek).

Soms gaat de wond na de operatie niet dicht of gaat hij weer open. Er kan dan sprake zijn van een wondgenezingsstoornis. Het is belangrijk om dit te onderscheiden van een recidief (terugkerende) haarnestcyste of sinus pilonidalis omdat de behandeling anders is. Er is dan vaak geen nieuwe operatie nodig.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie, neem dan gerust contact op met de Proctos Kliniek in Bilthoven: 030-2250260 of stuur een email naar info@proctoskliniek.nl.